Alle berichten van TrojeInspelers

Wat is Improviserend Organiseren?

Improviseren is tegelijkertijd denken en doen, waarbij je gebruik maakt van de aanwezige kennis, mensen, en materialen. Bij improviserend organiseren richt je je organisatie zo in dat iedereen kan improviseren en daarmee flexibel kan inspelen op de omgeving, veranderingen en elkaar. Dit leidt tot meer vernieuwing in werkprocessen, diensten en producten en tot een betere verbinding met klanten.

Improviserend Organiseren is werken in kleine stappen naar een groter doel. Wat je ontdekt door het zetten van de eerste kleine stap, is input voor de richting van de tweede stap, de tweede stap geeft je meer informatie over de derde stap en zo verder. Uiteindelijk werk je toe naar een groots en meeslepend doel, dat je van te voren alleen in grote lijnen hebt neergezet.

Improviserend Organiseren geeft vooral veel vrijheid voor mensen om mee te bewegen met ideeën en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Dit komt omdat Improviserend Organiseren niet uitgaat van een beknellende structuur om mensen heen, maar van een bindende kern. Hierdoor blijven mensen wel bezig met de goede dingen, maar doen ze dat zoveel mogelijk vanuit intrinsieke motivatie en vertrouwen in elkaar.

2,5 miljoen dollar voor onderzoek naar improvisatie & wereldharmonie.

Op 3 september 2013 wordt het International Institute for Critical Studies in  Improvisation geopend in Canada. Jawel, het Ínternationaal instituut voor Krítieke studies in Ímprovisatie. En dat kondigen ze aan met de kop: “Institute to Explore Improvisation as Key to World Harmony”. Ze gaan kijken hoe je door muziekimprovisatie een betere samenleving kan krijgen. Het is zeer filosofisch en fundamenteel onderzoek waarbij ze improvisatie als kunstvorm combineren met vraagstukken over gezondheid, gemeenschapsvorming en nieuwe technologie. En het mooiste is dus dat de Canadese overheid daar $ 2.500.000,- voor over heeft, oftewel 1,8 miljoen euro!
De voorganger van dit instituut bestaat al 7 jaar en heeft al veel mooi onderzoek opgeleverd. Hieronder een aantal onderwerpen waar zij mee bezig zijn geweest:
  • Hoe kan je improvisatieprincipes als kansen pakken, flexibiliteit en omgaan met risico inzetten in het onderwijs en organisatieontwikkeling?
  • Hoe kan de creativiteit van improvisatie bijdragen aan emancipatie van vrouwen en een nieuwe kijk geven op andere sexualiteiten (drag queens, transgender)?
  • Hoe kan je improviseren en experimenteren beter gebruiken in het onderwijs en bij organisatieontwikkeling?
  • Hoe kan je gemeenschappen bouwen op basis van de collaboratieve waarden van improvisatie?
  • Hoe kan improvisatie bijdragen aan beter begrip tussen verschillende culturen?
Wat ik mooi vind aan deze opsomming is dat dit instituut echt de diepte in gaat. Ze durven het aan om onderwerpen te pakken waar geen hapklare antwoorden in zijn en werken vanuit het geloof dat improvisatie kan bijdragen aan wereldharmonie.
Zelf denk ik ook dat improvisatie bij kan dragen aan aan betere wereld. Daarbij kijk ik vooral naar organisaties, die door improvisatie flexibeler worden en beter kunnen inspelen op verandering. Van de oprichting van dit instituut leer ik dat improvisatie nog veel breder van toepassing is. Daarbij kunnen ik en andere adviseurs, trainers en onderzoekers verder bouwen op de diepgravende, filosofische inzichten van onze collega’s in Canada.